Na stronie zamieszczono nowe materiały dydaktyczne, przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU
FORMULARZ LOGOWANIA

Literatura

E. Balcerzan, Poetyka przekładu artystycznego, w: Literatura z literatury. Strategie tłumacza. Katowice 1998 pobierz
B. Bednarek, „Jerozolima wyzwolonaTassa, w jegoż Epos europejski, Wrocław 2001, s. 277-291 pobierz
E. Balcerzan, Duch oryginału i inne duchy oraz Gdy duch jest dobry, a litera zła, w jegoż Tłumaczenie jako „Wojna światów”. W kręgu translatologii i komapratystyki, Poznań 2009,s. 173-176 pobierz
E. Balcerzan, „Dzień dobry, jam ciotka twa”. W strefie nieprzekładu, w jegoż Tłumaczenie jako „Wojna światów”. W kręgu translatologii i komapratystyki, Poznań 2009,s. 86-102 pobierz
Homer, Iliada, przeł. Juliusz Słowacki, fragment pobierz
S. Barańczak, Jak tłumaczyć humor Szekspira? w zb.: Od Shakespeare’a do Szekspira, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Gdańsk 1993. pobierz
S. Barańczak, Tablica z Macondo, w idem: w jegoż Tablica z Macondo. Londyn 1990 pobierz
S. Barańczak, O pisaniu w języku obcym, w jegoż Tablica z Macondo. Londyn 1990. pobierz
Ch. Baudelaire, Les Fleur du mal (fragm.) pobierz
Wielimir Chlebnikow, wiersze wybrane (przeł. A. Pomorski) pobierz
P. Corneille, Cyd, przeł. J. A. Morsztyn (fragm.) pobierz
E. Czaplejewicz, Współczesne przekłady – białoruski i rosyjski – poematu Mikołaja Hussowczyka o żubrze, w zb.: Przekład literacki. Warszawa 1997. pobierz
Dobra czytanka wg św. zioma Janka (fragm.) pobierz
M. Fijałkowski, O geniuszu, guście, wymowie i tłumaczeniu (fragm.) pobierz
J. de La Fontaine, Le Loup, la Chevre et le Chevreau, przeł. A. Mickiewicz pobierz
M. Gibińska, E. Tabakowska, Duch ojca Hamleta a duch tekstu, w zb.: Od Shakespeare’a do Szekspira, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Gdańsk 1993 pobierz
Z. Goliński, Krasicki, Warszawa 2002 (fragm.) pobierz
Ł. Górnicki, Dworzanin polski (fragm.) pobierz
F. Halas, Stare kobiety (przeł. A. Ważyk) pobierz
Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska (fragm.) pobierz
Homer, Iliada, przeł. J. Kochanowski (fragm.) pobierz
Homer, Iliada, przeł. J. Słowacki (fragm.) pobierz
Homer, Iliada, przekłady na j. angielski, (fragm.) pobierz
Horacy, utwory wybrane (w oryginale i tłumaczeniu) pobierz
Horacy, O nata mecum consule Manlio (oryginał i tłumaczenia) pobierz
J. Kott, O współczesnościach Moliera, w idem, , Pisma wybrane, Warszawa 1991 pobierz
K. Kurek, Polski Hamlet: z historii idei i wyobraźni narodowej, Poznań 1999 (fragm.) pobierz
E. Kraskowska, Dwujęzyczność a problemy przekładu, w zb.: Miejsca wspólne. Warszawa 1985. pobierz
B. Lasocka, Polski Szekspir klasyczny (i romantyczny), w zb.: Od Shakespeare’a do Szekspira, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Gdańsk 1993 pobierz
S. Ozimek, Udział „Monitora” w kształtowaniu Teatru Narodowego (1765-1785), Wrocław 1957 (fragm.) pobierz
Pieśń o świętej Dorocie (fragm.), Cantilena inhonesta pobierz
R. Pollak, „Goffred” Tassa – Kochanowskiego, Poznań 1965 (fragm.) pobierz
J. Przyboś, Chowanka pobierz
J. Przyboś, Gmachy (na j. francuski przeł. M. Delaperriere) pobierz
A.Puszkin, Eugeniusz Oniegin, przeł. J. Tuwim, przeł. A. Ważyk (fragm.) pobierz
M. K. Sarbiewski, Ode XVII, Liricorium libri II pobierz
P. Stefanow, Architektura; W. Whitman, Gody orle (przeł. J. Przyboś) pobierz
Test zaliczeniowy (przykład) pobierz
Torquatto Tasso, Jerozolima wyzwolona, przeł. Piotr Kochanowski, Warszawa 1995, strofy 1-3, 25-34, 67-70 pobierz
P. Corneille, Cyd [fragment] pobierz
Dworzanin polski – informacje z „Przewodnika encyklopedycznego” pobierz
„Faust” na scenach polskich [fragment] pobierz
„Faust” w przekł. Kościelskiego [fragment] pobierz
„Faust” w przekł. Pomorskiego [fragment] pobierz
„Faust” w przekł. Zegadłowicza [fragment] pobierz
A.Legeżyńska, Tłumacz, czyli drugi autor pobierz
A.Legeżyńska, Tłumacz jako autor dziś pobierz
A.Makowiecki, Tadeusz Żeleński (Boy) [fragment] pobierz
H. Markiewicz, Tadeusz Żeleński Boy [fragment] pobierz
J. A. Morsztyn, wstęp do tomu BN autorstwa W. Weintraubapobierz
W. Natanson, Boy Żeleński [fragment] pobierz
M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu [fragment] pobierz
T. Żeleński (Boy) o sztuce przekładu – fragmenty z antologii  „Pisarze polscy o sztuce przekładu” red. E. Balcerzan, E. Rajewska pobierz