Na stronie zamieszczono nowe materiały dydaktyczne, przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU
FORMULARZ LOGOWANIA

Sprawy organizacyjne

Historia przekładu – projekt zajęć

 Główne zagadnienia:

 • Wokół Biblii
 • Dylematy tłumaczy eposów
 • Horacy – przekłady, parafrazy, oddziaływanie
 • Dwujęzyczność polskiej literatury dawnej
 • Łukasz Górnicki i Jan Andrzej Morsztyn – dwie strategie translatorskie
 • Oświeceniowe strategie przekładu (I. Krasicki, F. K. Dmochowski, M. Fijałkowski)
 • Mickiewicz jako tłumacz
 • Przekłady Szekspira a literatura polska
 • Polsko-francuskie związki literackie
 • Chimera a sztuka przekładu – teoria przekładu wg Miriama
 • Rymy w tłumaczeniu – spór o Eugeniusza Oniegina
 • Awangarda w tłumaczeniu

Szczegółowe informacje znajdują się w sylabusie przedmiotowym.

Kryteria zaliczenia:

 • obecność i aktywność na zajęciach
 • przygotowanie do zajęć
 • realizowanie zadań domowych
 • pomyślne rozwiązanie testu zaliczeniowego

Ostateczna ocena: wynik testu z uwzględnieniem postawy prezentowanej na zajęciach oraz wyników zadań domowych