Na stronie zamieszczono nowe materiały dydaktyczne, przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU
FORMULARZ LOGOWANIA

Modernizacja historii przekładu

W związku ze zmianami w programie specjalności przekładowej strona historii przekładu została zmodernizowana. Zajęcia posłużą nie tylko rekonstrukcji teorii przekładoznawczych kolejnych epok, ale zostaną wzbogacone o elementy warsztatowe i komparatystyczne. Zapraszam do korzystania z uzupełnionej literatury przedmiotu, nowych prezentacji multimedialnych i ćwiczeń dopasowanych do odświeżonego profilu zajęć.

Historia przekładu – harmonogram pracy, wiosna 2015

Agnieszka Kwiatkowska, Historia przekładu – harmonogram pracy, wiosna 2015

luty/marzec (3 spotkania)

Duch czy litera? Biblia w przekładzie
Krótki wykład o przekładach Biblii
Przekłady Psalmu I - ćwiczenia

Do doczytania po zajęciach:
J. Wujek, [Nauki i przestrogi z przekładania Biblii], w zb.: Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia. Wybór i opracowanie E. Balcerzan, E. Rajewska. Poznań 2007, s. 44 – 45.
E. Balcerzan, Gdy duch jest dobry, a litera zła. W idem, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatoryki i komparatystyki. Poznań 2009, s. 173 – 176.
O przekładach Psalmu I – e-skrypt.

Czytaj więcej: Historia przekładu – harmonogram pracy, wiosna 2015

Nowości w literaturze

Dzięki panu Wojciechowi S. mamy w zakładce LITERATURA trzy nowe i potrzebne teksty: artykuł E. Kraskowskiej o dwujezyczności, refleksje S. Barańczaka o pisaniu w języku obcym i dywagacje E. Czaplejewicza o literackich losach żubra. Bardzo dziękuję panu Wojciechowi, a Państwa zachęcam do lektury.

Podziękowania

Nagrania recytacji tekstów antycznych oraz prezentacja dotycząca wiersza miarowego mogły znaleźć się na tej stronie dzięki ogromnej życzliwości i ciężkiej pracy pani Klaudii Ziewiec. Serdecznie dziękuję!

Rekrutacja

Zajęcia z historii przekładu rozpoczną się co prawda dopiero w letnim semestrze, ale już na początku roku akademickiego mogą Państwo przystąpić do rekrutacji na specjalność przekładową. Szczegółowe informacje pojawią się na stronie specjalności w stosownym czasie.

 

Login i hasło

Dostęp do niektórych materiałów na tej stronie jest ograniczony ze względu na poszanowanie praw autorskich. Pełne uprawnienia do korzystania z serwisu można zyskać po zalogowaniu. Login i hasło udostępniane są z wielką ochotą przez redaktorkę strony - Agnieszkę Kwiatkowską - Pracownikom i Studentom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Materiały chronione hasłem mogą być używane wyłącznie do celów dydaktycznych.