Na stronie zamieszczono nowe materiały dydaktyczne, przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU
FORMULARZ LOGOWANIA

Historia przekładu – harmonogram pracy, wiosna 2015

Agnieszka Kwiatkowska, Historia przekładu – harmonogram pracy, wiosna 2015

luty/marzec (3 spotkania)

Duch czy litera? Biblia w przekładzie
Krótki wykład o przekładach Biblii
Przekłady Psalmu I - ćwiczenia

Do doczytania po zajęciach:
J. Wujek, [Nauki i przestrogi z przekładania Biblii], w zb.: Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia. Wybór i opracowanie E. Balcerzan, E. Rajewska. Poznań 2007, s. 44 – 45.
E. Balcerzan, Gdy duch jest dobry, a litera zła. W idem, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatoryki i komparatystyki. Poznań 2009, s. 173 – 176.
O przekładach Psalmu I – e-skrypt.


Epos i rodzaje nieprzekładalności
E. Balcerzan, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatoryki i komparatystyki. Poznań 2009, [rozdział dotyczący rodzajów nieprzekładalności].
Fragmenty Iliady [e-materiały].
R. Pollak, Jeruzalem wyzwolona Tassa – Kochanowskiego lub jegoż wstęp do Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, przeł. P. Kochanowski, Wrocław 1951, BN II, 4.

Horacy
Proszę sobie przypomnieć:

  • najważniejsze informacje o Pieśniach Kochanowskiego (wstęp do Pieśni w wydaniu BN, kategoria mimesis i imitatio, Pieśń świętojańska o Sobótce, Pieśń XXIV z Ksiąg wtórych);
  • wiedzę o twórczości Horacego (zaplecze filozoficzne, wiersz metryczny).

Rozdział Horacy Sebastiana Petrycego z e-podręcznika.


W marcu planowane są dwa spotkania w ramach Sztuki przekładu, które prawdopodobnie nałożą się na nasze zajęcia.


kwiecień (3 spotkania)

Górnicki i Morsztyn – dwie strategie translatorskie

Ł. Górnicki, [Dlaczegom jest od Kastiliona różny], w zb.: Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia. Wybór i opracowanie E. Balcerzan, E. Rajewska. Poznań 2007, s. 32 – 35.
W. Weintraub, wstęp do Wierszy wybranych J. A. Morsztyna, BN I 257.
Wybrane wiersze J. A. Morsztyna oraz fragmenty Dworzanina polskiego.
A. Legeżyńska, Tłumacz jako drugi autor, w zb.:  Miejsca wspólne. Warszawa 1985.
A. Legeżyńska, Tłumacz jako drugi autor – po latach, w zb.: Przekład literacki. Warszawa 1997.

Dwujęzyczność
[…]
E. Kraskowska, Dwujęzyczność a problemy przekładu, w zb.: Miejsca wspólne. Warszawa 1985.
Literatura zostanie jeszcze podana

Szekspir w oświeceniu (i później)
M. Gibińska, E. Tabakowska, Duch ojca Hamleta a duch tekstu, w zb.: Od Shakespeare’a do Szekspira, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Gdańsk 1993.
S. Barańczak, Jak tłumaczyć humor Szekspira? w zb.: Od Shakespeare’a do Szekspira, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Gdańsk 1993.
K. Kurek, Polski Hamlet: z historii idei i wyobraźni narodowej, Poznań 1999 (fragm.)
S. Ozimek, Udział „Monitora” w kształtowaniu Teatru Narodowego (1765-1785), Wrocław 1957 (fragm.)

Proszę sobie przypomnieć Hamleta i Romea i Julię.

maj (4 spotkania)

Prezentacje studentek i studentów (indywidualnie lub w parach), tematy do wyboru (przeznaczamy na to dwa spotkania, jedna prezentacja powinna trwać ok. kwadransa):
Przekłady Fausta / Tadeusz Boy Żeleński – teorie i praktyka przekładowa (Ola Michalska) / O tłumaczeniach Boskiej komedii (Martyna Furmanek) / Mickiewicz jako tłumacz (Michalina Malińska) / Chimera a sztuka przekładu (p. Lodziński) / Cezura ’56 a sztuka przekładu / Poezja futurystyczna w przekładzie? (Marta Nowak) / Rymy w tłumaczeniu

Oświeceniowe sztuki rymotwórcze wobec teorii przekładu
M. Fijałkowski, O geniuszu, guście, wymowie i tłumaczeniu (fragm.)

Co tłumaczył Julian Przyboś (jeśli zdążymy)
Wybrane wiersze w przekładzie J. Przybosia.
E. Balcerzan, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatoryki i komparatystyki. Poznań 2009 [rozdział o polach-sobowtórach].
J. Przyboś, Chowanka
J. Przyboś, Gmachy (na j. francuski przeł. M. Delaperriere)
P. Stefanow, Architektura; W. Whitman, Gody orle (przeł. J. Przyboś)


czerwiec – konferencja translatologiczna