Na stronie zamieszczono nowe materiały dydaktyczne, przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU
FORMULARZ LOGOWANIA

O stronie

Ta strona internetowa przeznaczona jest dla studentek i studentów I roku studiów uzupełniających filologii polskiej, uczestniczących w konwersatorium z historii przekładu, w ramach specjalności przekładowej. Kierowniczką specjalności jest dr Ewa Rajewska, a zajęcia z historii przekładu prowadzi dr Agnieszka Kwiatkowska. Obie pracujemy w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu w Instytucie Filologii Polskiej UAM.

Zajęcia, które Państwu proponujemy, ukazują historię przekładu jako dziedzinę wiedzy, która sytuuje się na pograniczu poetyki dzieła literackiego (a szczególnie poetyki przekładu artystycznego, uprawomocnionej w badaniach Edwarda Balcerzana) oraz historii literatury, rekonstruuje teorie przekładu, obowiązujące w kolejnych epokach bądź powiązane z poszczególnymi nurtami literackim czy środowiskami twórczymi oraz analizuje wzajemne oddziaływanie literatury polskiej i obcej, ze szczególnym uwzględnieniem recepcji dzieł tłumaczonych. Ewolucję zasad determinujących warsztat tłumacza można prześledzić analizując nie tylko wypowiedzi pisarzy o sztuce przekładu, ale także przyglądając się wybitnym przekładom dzieł znaczących dla rozwoju kultury.

Na niniejszej stronie znajdą Państwo program zajęć, skrypt (omawiający przede wszystkim zagadnienia, nie objęte literaturą przedmiotu), dodatkowe ćwiczenia i materiały dydaktyczne, nagrania tekstów literackich w językach oryginału, literaturę podmiotową i przedmiotową (zwłaszcza pozycje trudne do zdobycia w bibliotece). Mam nadzieję, że strona będzie się rozwijać między innymi dzięki Państwa współpracy.

Zapraszam na zajęcia!

Agnieszka Kwiatkowska