Na stronie zamieszczono nowe materiały dydaktyczne, przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU
FORMULARZ LOGOWANIA

Podręcznik

Cześć 1 - Skrypt pobierz

W niniejszym skrypcie znajdą Państwo najważniejsze informacje, dotyczące materiału omawianego na zajęciach. Korzystanie ze skryptu z pewnością nie zastąpi uczestnictwa w konwersatorium, ale może pomóc nadrobić ewentualne zaległości i przygotować się do dyskusji. Skrypt nie obejmuje wszystkich tematów zajęć. Szczególnie dokładnie omówiono w nim te zagadnienia, które w programie zostały opatrzone skromną literaturą przedmiotu. Poszczególnym tematom towarzyszą ćwiczenia, które pomogą Państwu uporządkować i sprawdzić pozyskaną wiedzę. Więcej ćwiczeń – nie powiązanych z konkretnymi spotkaniami konwersatoryjnymi – znajdą Państwo w „Ćwiczeniach dodatkowych”.  Uzupełnieniem skryptu są tabele, porządkujące niektóre z omawianych zagadnień, dołączone niżej, w osobnych plikach.

Część 2 - Tabele: tabele można pobrać, klikając w poniższe tytuły

Część 3 - Ćwiczenia dodatkowe pobierz

 

Tu znajdą Państwo propozycje dodatkowych ćwiczeń, w nieznacznym stopniu powiązanych z konkretnymi zajęciami, ale odwołujących się do wiedzy zdobytej podczas konwersatorium oraz do zalecanej w sylabusie literatury przedmiotu. Miłej zabawy!