Na stronie zamieszczono nowe materiały dydaktyczne, przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU
FORMULARZ LOGOWANIA

Nowości w literaturze

Dzięki panu Wojciechowi S. mamy w zakładce LITERATURA trzy nowe i potrzebne teksty: artykuł E. Kraskowskiej o dwujezyczności, refleksje S. Barańczaka o pisaniu w języku obcym i dywagacje E. Czaplejewicza o literackich losach żubra. Bardzo dziękuję panu Wojciechowi, a Państwa zachęcam do lektury.